Regulamin

1. Postanowienia ogólne
Sklep Internetowy www.yerbattack.pl należy do firmy – Cztery Asy sp. z o. o. zarejestrowanej pod adresem: 25-437 Kielce, os. Na Stoku 51/65, NIP: 657-291-11-48, REGON: 260712526, KRS: 0000468446. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do produktów i usług zlecanych w sklepie internetowym www.yerbattack.pl

2. Procedura składania i realizacji zamówienia
Zamówienia, przyjmowane są za pośrednictwem serwisu internetowego, w sposób określony w niniejszym regulaminie. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego oraz wyrażenie zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., poz. 926 z późn. zm.).
W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, który dostępny jest po zarejestrowaniu się i założeniu konta w systemie Sklepu Internetowego, dostępnym pod adresem internetowym www.yerbattack.pl
Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem zamówieniem.
Zamówienia w Sklepie Internetowym składać można w dowolnym czasie.
Czas realizacji usługi jest liczony od momentu dokonania płatności. Czas realizacji podajemy licząc tylko dni robocze. Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym w przypadku złożenia zamówienia w godzinach 00:00-15:59, natomiast w przypadku złożenia zamówienia w godzinach 16:00-23:59, dzień zerowy rozpoczyna się następnego dnia.
Celem rozpoczęcia procedury realizacji zlecenia należy: dla każdego zlecenia wybrać produkt, metodę dostawy oraz dokonać płatności.
Terminy realizacji zleceń przypisane są poszczególnym rodzajom produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

4. Forma płatności
Za zamówione towary Użytkownik może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
– przelewem online – za pośrednictwem płatności online oraz PayPal,
– standardowym przelewem bankowym.
Do wszystkich zamówień doliczany jest koszt wysyłki. Jego wysokość uzależniona jest od całkowitej wagi zamówienia oraz miejsca dostawy (Polska czy zagranica). W przypadku obowiązujących promocji występuje możliwość bezpłatnej wysyłki. Szczegóły sprawdzaj w zakładce Promocje.

4. Składanie reklamacji za przesyłki (dostawy kurierskie).
Reklamacja wniesiona po upływie 30 dnia od daty odbioru przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczenia.
Dostarczony towar winien być rozpakowany w obecności przewoźnika natychmiast po jego otrzymaniu.
W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej zabezpieczenia oraz dyspozycji nie korzystanie z niej do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Reklamację o uszkodzoną przesyłkę proszę składać bezpośrednio do naszego sklepu na adres mailowy

reklamacje@yerbattack.pl

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy odnotować na dokumencie przewozowym oraz sporządzić protokół szkody w obecności przewoźnika natychmiast po otrzymaniu towaru.

5. Zasady odpowiedzialności za zamówienie
Termin złożenia reklamacji upływa 30 dnia od dostarczenia Zamówienia.
Reklamacje winny być przesyłane e-mailowo na adres biuro@yerbattack.pl
Właściciel sklepu yerbattack.pl nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówień błędnych towarów, na skutek pomyłki przez Zamawiającego.